CRNA GORA POPISUJE ILEGALNA ODLAGALIŠTA: Natječaj za udruge

Crna gora kreće u borbu protiv ilegalnih odlagališta otpada. Ministarstvo održivog razvoja i turizma tako će financirati programe suzbijanja ilegalnog načina odlaganja otpada te ažurirati propise neuređenih odlagališta.

Aktivnosti kojima je cilj ojačati ekološku svijest građana su prvenstveno edukacije na temu sprečavanja ilegalnih deponija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ovim natječajem raspodijelit će se ukupno 10.000 EUR. Za jedan program može se dodijeliti najmanje 800 EUR, a najviše 2.000 EUR. Nevladine organizacije mogu prijaviti najviše dva programa, a natječaj traje do 8. rujna.

Komentiranje nije dozvoljeno.