C.I.O.S. MBO POZIVA JLS I KOMUNALCE: zakupite kapacitete MBO postrojenja u Varaždinu!

C.I.O.S. MBO sa sjedištem u Varaždinu, tvrtka iz nacionalno i regionalno poznate grupacije poziva na suradnju subjekte odgovorne za gospodarenje otpadom, prije svega općine i gradove te komunalna društva. C.I.O.S. MBO ovih dana provodi intenzivnu marketinšku kampanju u vodećim domaćim medijima s ciljem tržišnog komuniciranja ove ponude, budući da je do 30.11. otvoren rok za iskazivanje interesa.

U njihovom varaždinskom MBO postrojenju (mehaničko-biološka obrada otpada) kapaciteta 95.000 t/god., miješani i biorazgradivi komunalni otpad zainteresiranih subjekata obrađivat će se po cijeni od 900 kn/toni (+PDV), a za veću ugovorenu količinu i povoljniju dinamiku plaćanja predviđen je popust od 10%.

Radi se o vrlo inovativnom i smjelom poslovnom poduhvatu, koji ima dobar tajming, budući da je sve aktualnije pitanje plaćanja penala ne ispune li se obveze u zbrinjavanju otpada koje je RH preuzela pristupanjem EU, dinamika izgradnje regionalnih CGO je još uvijek neujednačena a RH mora ispuniti mjere o ograničavanju odlaganja komunalnog otpada. Vaše prijedloge i upite možete slati na: mbo@cios.hr  ili na tel. +385 42 488 435. www.ciosmbo.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.