BEOGRAD DOBIVA POSTROJENJE ZA ENERGIJU IZ OTPADA: 290 mil. EUR za uređenje deponija u Vinči!

Beo čista energija počinje povlačiti novac iz kreditne linije u iznosu od 290 mil. EUR koju su osigurale Međunarodna financijska korporacija (IFC), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Austrijska razvojna banka (OeEB) za izgradnju i rad proizvodnog postrojenja od 103 MW energije od komunalnog otpada i postrojenja za preradu građevinskog otpada, što će omogućiti zatvaranje jednog od najvećih aktivnih odlagališta u Europi.

Novo postrojenje će prerađivati 43 tone otpada na sat i trebalo bi smanjiti ovisnost o prirodnom plinu. – Mi ćemo ispuniti naše obećanje o zatvaranju deponije Vinča i razvit ćemo tehnološki napredan sustav upravljanja otpadom za građane Beograda – rekao je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda. Početak komercijalnih aktivnosti predviđa se u 2022. godini.

Komentiranje nije dozvoljeno.