AKTIVNOSTI FONDA U DALMACIJI: Održane dvije radionice o naknadama za ambalažu

Od 2006. godine postoji zakonska regulativa o sustavu plaćanja naknada, međutim još uvijek se uočava nedovoljna informiranost o tome tko su sve obveznici plaćanja naknada i koje su njihove obveze i dužnosti. Sustavom naplate naknada u RH, kao i zbrinjavanjem prikupljenog otpada upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je u suradnji s HGK i HOK-om početkom veljače organizirao stručne radionice u Šibeniku i Zadru. Sudionicima ove edukacije pojašnjene su zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka vezanih za količine ambalaže, električnu i elektroničku opremu i uređaje. „Fond prema načelu onečišćivač plaća, sredstva od naknada koristi namjenski s ciljem održivog  gospodarenja otpadom u sustavu kojim upravlja Fond, jer svaki taj proizvod ili ambalaža u konačnici postane otpad na tlu RH stoga ga je potrebno zbrinuti”, istaknula je  Tatjana Stublić iz pravne Službe Fonda. Obveznik plaćanja prijavljuje se u bazu Fonda dostavom propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedine naknade. Prije prvog stavljanja proizvoda na tržište obveznici trebaju popuniti i dostaviti Fondu potrebne podatke u zakonom predviđenim slučajevima uvoza, unosa, kao i prodaje pića u sustavu povratne naknade. Ova se obveza odnosi na različite vrste ambalaže kao što je PET, staklo, limenke FE te limenke AL u volumenu većem od 2 decilitra. Kontakti za sve upite: obveznici@fzoeu.hr i www.fzoeu.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.