Ljubljana: Pred uvođenjem inovativnih rješenja u prometu s najmom električnih vozila

Slovenska prijestolnica razmatra nova rješenja za poboljšanje prometa. Očekuje se da će regulativa koja je u pripremi uvesti važne inovacije u promet, poput korištenja električnih vozila i „dijeljenja automobila“. Radi se o relativno novoj usluzi, koja se nastavlja na slične modele dijeljenja bicikla, pa su nadležne službe već definirale ovu vrstu najma vozila kao „uslugu koju gospodarski subjekt pruža korisnicima vozila putem mobilne aplikacije na način da korisnik rezervira i aktivira vozilo te vrši plaćanje mobilnom aplikacijom“. Prijedlog uvelike ide u korist vozačima električnih vozila, obzirom na to da će parkiranje na gradskim parkiralištima i garažama biti besplatno za električna vozila, koja se iznajmljuju po sustavu dijeljenja automobila. Jedini ponuđač takvih usluga u Ljubljani je zasada tvrtka Avant automobil, koja je razvila uslugu iznajmljivanja električnih automobila pod nazivom Avant2Go. Slovenska javnost, posebno ona ekološka, smatra da će realizacija ovog projekta biti značajan poticaj smanjenju broja automobila na cestama i doprinos smanjenju emisija. Ako se navedeni pravilnik odobri, ova prometna opcija u Ljubljani bit će dostupna već od svibnja.

Komentiranje nije dozvoljeno.