Završili Adriatic Cemetery Days u Dubrovniku. Preslabo valoriziramo vrijednu kulturnu i povijesnu baštinu na grobljima!

Uspješno je završena dvodnevna konferencija o grobljima i pogrebničkim uslugama, koja se po prvi put održala u Dubrovniku, čiji je suorganizator, uz časopis Komunal, Udruga pogrebnika Hrvatske. Više od 100 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije kroz prezentacije, razgovore s povodom i panel rasprave artikuliralo je specifičnosti i probleme o nizu tema vezanih uz provođenje pogrebničke djelatnosti i rad na grobljima, kulturnu valorizaciju grobljanske baštine, mogućnosti za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova, primjenu prostorno-planskih i tehnoloških rješenja u upravljanju grobljima. Bogat i dinamičan program započeo je pred-konferencijskim aktivnostima te posjeti cavtatskom groblju Sv. Roka i mauzoleju obitelji Račić, prvom arhitektonskom djelu čuvenog Ivana Meštrovića. Groblje Boninovo bilo je drugo odredište, pravi dragulj povijesti, urbanizma i arhitekture u samom središtu Dubrovnika. Mogle su se čuti riječi oduševljenja i pohvale viđenih arhitektonskih i umjetničkih interpretacija te rješenja obnove popločenih staza. Prvi dan ovog stručnog skupa bio je okrenut temama revitalizacije i valorizacije kulturne baštine. Tijekom rasprava i kroz iznesena stajališta sudionika zaključilo se da su groblja prava riznica različitih oblika baštine, izvor povijesnih podataka, kao i mjesta iz kojih se povijest može neposredno učiti. Mnoga groblja u Hrvatskoj i zemljama JIE su turistički atraktivna i moguća je njihova turistička valorizacija uz sustavan pristup inventarizaciji njihove baštine, intervencijama u potrebnu obnovu i povećanju turističke vidljivosti i atraktivnosti. Podloge za mnogobrojne projekte obnove već postoje, ali za veće iskorištavanje sredstava iz EU fondova nužan je sustavan pristup. Drugi dan se glavnina konferencijskih sadržaja odnosila na problematiku neusklađenosti zakonske regulative i nadležnosti nad pojedinim uslugama, oko čega su predstavnici različiti podsektorskih skupina iznijeli različita stajališta. Sudionici su usuglasili zaključno stajalište kako se prilike u predmetnim djelatnostima trebaju promatrati zajednički uz sinkronizaciju zakonske i provedbene regulative. Na konferenciji su istaknuti mnogobrojni slučajevi uspješnog funkcioniranja svih dionika uključenih u grobljanske i pogrebničke djelatnosti, poput prilika u Osijeku, Varaždinu i Sisku. Apostrofirane su teme javne nabave i nedostatka odgovarajućih statističkih pokazatelja. Sljedeća konferencija održat će se u Dubrovniku u prosincu 2017. godine. https://www.youtube.com/watch?v=w0Z_tOFi7Fs.

Komentiranje nije dozvoljeno.