ZAŠTO DVIJE OD TRI JLS NE PRIKUPLJAJU BIOOTPAD? Većina biootpada i dalje završava na odlagalištima

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, biootpad se u 2020. godini odvojeno sakupljao na području 192 JLS. Iako je riječ o porastu u odnosu na 2019. godinu, i dalje smo daleko od zacrtanih ciljeva. Tako je u prošloj godini odvojeno prikupljeno 118.692 t biootpada. Najveći udio činio je biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina (52%), a slijedi ga biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova (47%). Ostatak čine otpad s tržnica (0,5%) te jestiva ulja i masti (0,05%).

Prema podacima Ministarstva, u prošloj je godini radilo ukupno 10 kompostana koje su zaprimile 70.652 t otpada. Iako broj kompostana nije rastao u odnosu na 2019. godinu, došlo je do značajnog povećanja zaprimljenih količina od 57%, što se objašnjava uspostavom odvojenog sakupljanja biootpada u pojedinim JLS te zaprimanjem otpada na kompostiranje tijekom cijele godine. Istovremeno, anaerobnom digestijom obrađeno je 29.412 t komunalnog otpada u 13 bioplinskih postrojenja, što je porast od 65%.

Unatoč pozitivnom rastu, na odlagalištima je i dalje završila velika većina biootpada – 326.668 t biootpada, odnosno oko 67% nastale količine.

Komentiranje nije dozvoljeno.