ZADAR U POTRAZI ZA KUPCIMA BIOMASE: Čistoća natječajem traži tko će preuzeti otpad od stabala?

Komunalna tvrtka Čistoća uputila je javni poziv zainteresiranim subjektima za prikupljanje biorazgradivog otpada. Radi se o granju i dijelovima stabala kojeg su na deponiju u Diklo odložili iz komunalne tvrtke Nasadi, a unutar kruga Čistoće deponira se sav materijal koji se prikuplja na javnim površinama, ali i na mnogobrojnim poslovima koje Nasadi izvode tijekom turističke sezone.

Zadarski mediji ističu kako se na lokaciji Diklo skupilo preko 10 tisuća tona drvne mase te se sada putem natječaja traži kupac, a uvjeti predviđaju kako će se kupcu osigurati utovar, kamioni i vaga, a sve kako bi se taj biorazgradivi otpad odgovarajuće i primjereno zbrinuo.

Komentiranje nije dozvoljeno.