VODA NA MLJETU: Konačno osigurana stabilna opskrba otoka

Stanovnici otoka Mljeta konačno su dobili pitku vodu. Radi se o dovodu pitke vode s kopna, točnije iz vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet.  Do sada se vodoopskrba otoka Mljeta temeljila na bunarskim zahvatima boćate vode koja se obrađuje preko desalinizatora, na dopremi vode putem vodonosaca iz vodoopskrbnog sustava doline Neretve te zahvatima iz lokalnih izvora koji su vrlo male izdašnosti. Kako takvo stanje opskrbe vodom otoka Mljeta nije bilo zadovoljavajuće po pitanju sigurnosti, kvalitete i količine, nakon opsežnih i dugotrajnih radova i na kopnu i na otoku, realiziran je dovod vode s kopna.

 

Prije trideset godina postavljen je podmorski cjevovod između poluotoka Pelješca i otoka Mljeta a kroz posljednjih nekoliko godina, s jedne strane izgrađen je vodoopskrbni cjevovod na poluotoku Pelješcu od vodospreme Janjina do uvale Kupjenova, dok je na Mljetu izgrađen razvodni cjevovod za naselja Goveđari i Babine kuće.

Izgradnja projekata se sufinancira od strane Hrvatskih voda temeljem Plana upravljanja vodama. Treba dodati kako će se voda dovedena s kopna koristiti i u razvodnim cjevovodima na području Nacionalnog parka Mljet nakon što se završi izvođenje vodospreme Straža sa spojnim cjevovodima.

Komentiranje nije dozvoljeno.