Vlada priprema niže vodne naknade i do 25 posto!

Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o visini vodnog doprinosa. Savjetovanje je trajalo do 26.06. a prijedlozi su se mogli poslati izravno u Ministarstvo. Resorno državno tijelo sprema i izmjene cijelog seta regulative iz područja voda: u pripremi je, osim Uredbe, i pripadajući pravilnik, a u planu rada Ministarstva za ovu godinu predviđene su aktivnosti na izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Zakon o vodnim uslugama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i izrada Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Analizirajući na prvi pogled predložene dokumente koji su dostupni u javnoj raspravi, može se zaključiti da će krajnji korisnici ubuduće plaćati manje naknade, posebice kod izgradnje novih objekata. Predviđaju se niže naknade i do 25 posto. Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor građevine za koju se donosi ili je donesen akt za građenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku ozakonjenja građevine na čije ime je izdan izvršni akt kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.

Komentiranje nije dozvoljeno.