VIŠEMILIJUNSKI PROJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA: Nastavak zelenih EU projekata u Đurđevcu

Grad Đurđevac i Komunalne usluge Đurđevac nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika zajedno su prijavili projekt kompostane kojim će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenje odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, kod čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 milijuna kuna.

Uspješnom provedbom planiranog ulaganja izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta od 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na gradskom odlagalištu otpada. Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja, a postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura. – Đurđevac želi biti moderan i zeleni grad po pitanju odvajanja otpadom, pratimo sve zelene natječaje i u korak smo sa svim trendovima. Kompostana je još jedan veliki korak u cjelovitom rješavanju problematike gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu – zaključio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Komentiranje nije dozvoljeno.