U tijeku gradnja kanalizacije i nove vodovodne mreže u Medulinu

Nastavak radova na gradnji kanalizacije i nove vodovodne mreže u ovom istarskom gradu omogućen je dolaskom toplijeg vremena. Radi se o 200 tisuća KN vrijednoj investiciji na dužini od 157 metara, po čijem će se završetku izgraditi gravitacijski kolektor i omogućiti priključenje za 13 objekata.

Planirani rok završetka radova je u travnju 2017. Prema riječima Ede Krajcara, direktora komunalnog poduzeća Albanež, ovim radovima spomenuti dio Medulina kompletno će se spojiti na sustav javne odvodnje. Osim ovih radova, Krajcar je najavio i sveobuhvatni projekt izgradnje kanalizacije i vodoopskrbne mreže u Medulinu. Procijenjena ukupna vrijednost radova je oko 250 mil. KN, od čega bi EU trebala financirati 70 posto, jedan dio Hrvatske vode te Općine Medulin i Ližnjan i Albanež d.o.o. Prvo na redu je naselje Burle, gdje se sredinom travnja očekuje početak radova na spajanju velikog broja postojećih objekata na javni sustav odvodnje, vrijednosti 1,4 mil. KN.

Komentiranje nije dozvoljeno.