U Banja Luci konferencija o održivosti vodnih usluga

Konferencija “ODRŽIVOST VODNIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI” održava se u Banja Luci, 5. i 6. travnja 2017. godine, u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Udruženjem “Vodovodi Republike Srpske” i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH.

Konferencijom se želi dati naglasak na izazove unaprijeđenja pravnog okvira potrebnog za operativnu i financijsku održivost vodnih usluga, uključujući i održivost javnih komunalnih preduzeća (JKP), zatim potrebu jačanja ljudskih i institucionalnih kapaciteta, te izazove vezane za pristupanje BiH Europskoj Uniji.

Cilj je podržati komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH da aktivno jačaju svoje organizacijske, institucionalne i ljudske kapacitete i stvaraju podržavajući pravni i institucionalni okvir sa ciljem podizanja kvalitete, te operativne i financijske održivosti vodnih usluga.

 Podršku provođenju konferencije pružaju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u BiH i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona. Dodatnu podršku realizaciji ove konferencije pružili su Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi – ORF MMS ) i Dunavski vodni program – DWP (Svjetska banka i Udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva – IAWD).

 

Komentiranje nije dozvoljeno.