Sudski postupak protiv članica EU. Na sudu zbog okoliša Poljska, Grčka, Slovenija

U svom paketu prekršajnih odluka donesenih 10. prosinca protiv svojih članica, koje donosi na mjesečnoj razini, Europska komisija usvojila je 6 odluka koje se odnose na okoliš, što čini 13 posto od svih donesenih odluka. Između ostalog, najviše se ističu zahtjevi za pokretanje sudskih postupaka zbog nepoštivanja propisa EU, prije svega zbog ugrožavanja zdravlja njezinih građana. Zbog lošeg gospodarenja otpadom na odlagalištu Temploni na otoku Krfu, Grčka je dobila niz prethodnih upozorenja tijekom prethodnih godina, a s obzirom da nije poduzela odgovarajuće mjere, upućena je pred Sud EU, kao i Francuska, zbog nedostataka s odvodnjom otpadnih voda. Ista sudbina dogodila se i Poljskoj, kojoj problem stvaraju visoke razine čestica prašine u zraku tijekom posljednjih pet godina. S druge strane, početkom godine protiv Slovenije je podignuta tužba zbog načina zbrinjavanja elektronskog i električnog otpada. Komisija uobičajeno predlaže sudu da se zemljama prijestupnicama odrede visoke kazne, tako bi Slovenija trebala platiti 8.400 EUR, a Poljska 28.000 EUR po danu, sve dok ne donesu odgovarajući pripis, odnosno dok ne otklone uočene nedostatke.

Komentiranje nije dozvoljeno.