STROŽA EU PRAVILA: Parlamentarci ukidaju subvencije za energiju iz miješanog komunalnog otpada

Odbor Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) poduzeo je važan korak za usklađivanje politike obnovljivih izvora energije s EU zakonodavstvom o otpadu i potvrdio svoju predanost postizanju ambicioznih ciljeva kružnog gospodarstva. Tekst odobren krajem listopada o prijedlogu legislative o OIE, postavlja nove zaštitne mjere za procese pretvorbe otpada u energiju. Cilj je osigurati poštivanje hijerarhije otpada u skladu s Direktivom 2008/98 / EZ, i izbjeći negativne učinke na tržište otpada, ostataka i nusproizvoda. „S naglašavanjem energetske oporabe na štetu sprečavanja nastanka i recikliranja otpada, sadašnja Direktiva o OIE bila je jedna od glavnih zapreka za ostvarenje ciljeva kružnog gospodarstva“, kazao je Janek Vahk iz Zero Waste Europe te naglasio kako su europarlamentarci poslali jasnu poruku da dobivanje energije iz otpada mora biti isključivo u skladu s hijerarhijom otpada. Za Zero Waste Europe, tekst usvojen u Odboru ENVI obuhvaća većinu ključnih elemenata potrebnih za usklađivanje prijedloga za obnovljive izvore energije s EU politikom kružne ekonomije. Tekst postavlja strože kriterije za korištenje komunalnog i industrijskog otpada za energiju. Štoviše, on isključuje poticaje za obnovljivu energiju iz otpada koji se ne prikuplja odvojeno. „Samo ukidanjem subvencija za energiju dobivenu iz miješanog komunalnog otpada možemo postići ciljeve cirkularne ekonomije, odnosno veće stope odvojenog prikupljanja i recikliranja, u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva o otpadu “, zaključio je Vahk.

Komentiranje nije dozvoljeno.