SAD stvori 7,1 mil. tona elektroničkog otpada! Sve više zakonske regulative

Trenutno je u SAD-u u tijeku inicijativa za pokretanje novog zakona o elektroničkom otpadu, obzirom da je onaj iz 2010. godine manjkav. Naime, njujorške općine zaključile su da, zbog nedostataka zakona, moraju snositi najveći teret troškova zbrinjavanja i reciklaže e-otpada.

Zakon zahtijeva da proizvođači financiraju zbrinjavanje, međutim, dozvoljava slobodu izbora. Na taj način zbrinjavaju se manji uređaji, dok se veći, poput starih televizora i monitora, odlažu na odlagališta i tako proizvode milijunske troškove lokalnim vlastima. Sa 7,1 mil. elektroničkog otpada tona godišnje SAD je najveći svjetski „proizvođač“ ove vrste otpada, a slijedi Kina sa 6 mil. tona. Indikativno je da se samo 16 posto svjetskog otpada reciklira, a ostatak se većinom odlaže na odlagalištima ili se preprodaje privatnim kanalima te završava na tržištu sekundarnih sirovina zemljama u razvoju. Indija je jedan od velikih svjetskih igrača u ovom području, a nedavno je objavila dosta stroža pravila oko postupanja s elektroničkim otpadom, te je proizvođače i uvoznike obvezala na produženu odgovornost za prikupljanje e-otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.