RAZINE ONEČIŠĆENJA ZRAKA SU I DALJE PREVISOKE: U Europi postoje rizici za zdravlje

Onečišćenje zraka u Europi i dalje je znatno iznad preporučenih razina Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), što predstavlja značajnu prijetnju zdravlju Europljana. Prema najnovijoj zdravstvenoj procjeni kvalitete zraka Europske agencije za okoliš (EEA) koja je objavljena krajem prošle godine, poboljšanjem razine zraka moglo se izbjeći 253.000 smrtnih slučajeva u EU, u slučaju da su se koncentracije finih čestica u zraku smanjile na razinu preporuka WHO-a. Onečišćenje dušikovim dioksidom dovelo je do 52.000 smrti, a kratkotrajna izloženost ozonu uzrokovala je do 22.000 povezanih smrtnih slučajeva u zemljama EU-a. Opće je poznato, također i znanstveno dokazano kako izloženost onečišćenju zraka uzrokuje ili pogoršava određene bolesti poput raka pluća, bolesti srca, astme i dijabetesa. Zagađenje zraka nesumnjivo uzrokuje loše zdravlje, ali dodaje i vrlo značajne troškove za zdravstveni sustav.

Broj smrtnih slučajeva se ipak smanjio
Između 2005. i 2021. broj smrtnih slučajeva u EU koji su se mogli pripisati finim česticama u zraku (PM2,5 je jedan od najštetnijih onečišćivača zraka), smanjio se za 41%. Ipak, unatoč ovom ohrabrujućem podatku treba naglasiti kako je onečišćenje zraka i dalje najveći zdravstveni rizik za okoliš i za Europljane. Ostali zdravstveni rizici uključuju čimbenike kao što su izloženost buci, kemikalijama i sve veće učinke toplinskih valova povezanih s nestabilnom klimom. Sve navedeno ima ozbiljan utjecaj na zdravlje, često uzrokujući kronične bolesti i povezane uzroke smrti, osobito u gradovima i urbanim područjima u kojima su rizici najveći. – Brojke koje je objavila EEA podsjećaju nas kako je onečišćenje zraka još uvijek najveći ekološki zdravstveni problem u EU-u. Dobra je vijest da politika čistog zraka funkcionira i kako se kvaliteta zraka stalo poboljšava. Ali moramo biti još bolji i još više smanjiti razinu zagađenja. Zato EU mora brzo usvojiti i implementirati prijedlog revidirane Direktive o kvaliteti zraka koja ima za cilj još više uskladiti i približiti standarde EU o kvaliteti zraka s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, izjavio je Virginijus Sinkevičius – povjerenik EU za okoliš, oceane i ribarstvo prigodom objave navedenih statistika. Zajedno s ovim podacima, EEA je također objavila podatke o pojedinim zemljama u kojima se mogu pronaći detaljne informacije o utjecajima bolesti.

Aplikacija za kvalitetu zraka: provjerite podatke o zraku bilo gdje u EU
Europski građani mogu provjeriti podatke o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu putem različitih platformi, uključujući aplikaciju Air Quality Index. Najnovije izdanje ove aplikacije uvelo je nove značajke u kojima korisnici sada mogu provjeriti kvalitetu zraka na bilo kojoj lokaciji u EU-u, na temelju ažuriranih informacija svakog sata, a podaci se prikupljaju iz više od 3.500 stanica za praćenje kvalitete zraka u Europi. Aplikacija je dostupna na 24 europska jezika i uključuje niz značajki koje korisnicima omogućuju procjenu i tumačenje kvalitete zraka u specifičnim lokacijama unutar EU27.

Komentiranje nije dozvoljeno.