PROTOK RAZVIJA SOFTVERSKA RJEŠENJA I MOBILNE APLIKACIJE: Primjene u Dubrovniku, Zagrebu i Međimurskim vodama

U posljednje vrijeme se intenzivno razvijaju mobilne aplikacije za komunalni sektor, a prikupljeni podaci se na terenu direktno unose u centralne baze podataka čime se smanjuje produkcija papirnate dokumentacije i naknadni uredski posao. Zagrebačka tvrtka PROTOK je razvila mobilnu aplikaciju za prikupljanje podataka o vodomjernim oknima za vrijeme geodetskog snimanja, tako se osim zapisa o prostornoj lokaciji vodomjernog okna prikupljaju i unose ostali podaci po želji korisnika, a moguće je povezati i pripadajuću fotografiju. Mobilne aplikacije omogućavaju rad i u trenutcima kad ne postoji internet veza, jer se podaci pohranjuju na mobilni uređaj i kasnije prenose na računalni server. Trenutno se takva aplikacija već koristi u tvrtki Međimurske vode d.o.o., a sličnu proširenu varijantu u kojoj su do detalja prikazani i svi vodovodni i kanalizacijski slojevi koriste u Vodovodu Dubrovnik d.o.o. Nedavno je izrađena i mobilna aplikacija za pregled i testiranje hidranata za Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. Zagreb koju koriste zagrebačka vatrogasna društva. Pregled zagrebačkih hidranata je trenutno u tijeku i već je pregledano i evidentirano oko 40% svih hidranata. PROTOK je specijaliziran za izradu i implementaciji tehničkih informacijskih sustava za komunalne tvrtke, odnosno programska rješenja izrađena u GIS tehnologiji koja su ujedno povezana s drugim informacijskim sustavima u komunalnim tvrtkama, poput NUS i SCADA sustava. Koristeći tu povezanost i kvalitetno osmišljenu prostorno-atributnu bazu podataka izrađena su napredna softverska rješenja – moduli za nadzor gubitaka vode (prema IWA metodologiji), za evidenciju i analizu podataka iz optičke inspekcije kanala (CCTV), za testiranje hidranata te modul za praćenje investicija. Više informacija na www.protok.com i tel: +385 1 3041 772

Komentiranje nije dozvoljeno.