PREDSTAVLJEN AKCIJSKI PLAN ZA KRITIČNE SIROVINE: Europa mora imati sigurnu i održivu opskrbu sirovinama

Europska komisija je predstavila Akcijski plan, popis kritičnih sirovina iz 2020. i prognostičku studiju o sirovinama koje su ključne u strateškim tehnologijama i sektorima iz perspektive 2030. i 2050.  U Akcijskom planu se razmatraju sadašnji i budući izazovi te predlažu mjere za smanjenje ovisnosti Europe o trećim zemljama, diversifikaciju opskrbe iz primarnih i sekundarnih izvora te povećanje učinkovitosti upotrebe resursa i kružnosti uz promicanje odgovorne nabave diljem svijeta.

Sigurna i održiva opskrba sirovinama preduvjet je za otpornost gospodarstva na poremećaje. Europi će samo za baterije za električne automobile i skladištenje energije trebati do 18 puta više litija do 2030., odnosno 60 puta više do 2050. Kao što je vidljivo iz našeg predviđanja, ne možemo dopustiti da današnje oslanjanje na fosilna goriva ustupi mjesto ovisnosti o kritičnim sirovinama – poručio je potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište je nadodao kako Europa može predvoditi zelenu i digitalnu tranziciju i industrijski kao kontinent prednjačiti samo ako raspolaže potrebnim sirovinama. – Ne bismo se smjeli posve oslanjati na treće zemlje, a još manje na samo jednu, što je slučaj za neke rijetke zemne elemente. Diversifikacijom opskrbe iz trećih zemalja i razvojem kapaciteta EU-a za vađenje, preradu, recikliranje, rafiniranje i odvajanje rijetkih zemnih elemenata možemo postati otporniji i održiviji – zaključio je Breton, a najavljeno je i deset konkretnih mjera za postizanje navedenih ciljeva.

Komentiranje nije dozvoljeno.