POZIV ZA KONFERENCIJU O PLASTICI 19.01.2024.: Onečišćenje, tržište, recikliranje, zakonodavstvo

U zagrebačkom hotelu Westin se 19.01. (petak) održava konferencija o plastičnom otpadu, a ista će obraditi vrlo aktualne teme u području kružnog gospodarstva, primjene inovacija, novih tehnologija i učinkovitih rješenja za smanjenje količine ambalažnog otpada, posebice plastike u komunalnom otpadu. Plastični ambalažni otpad predstavlja jednu od ključnih sastavnica kružnog gospodarstva i jedan je od najvećih izazova u gospodarenju komunalnim otpadom.

PLASTIKA 2024 je međunarodna konferencija i edukacija namijenjena sudionicima iz nadležnih institucija i državnih tijela, komunalnih tvrtki te iz jedinica lokalne i područne samouprave, kao i za predstavnike proizvodnih tvrtki i logističara koje zanima plastična ambalaža i ambalažni otpad, budući kako postoji niz novosti oko primjene novog zakonodavstva na razini RH i EU.

PLASTIKA 2024 je događaj na kojem će se predstaviti presjek stanja na tržištu otpadne plastike te prikaz novih tehnologija, materijala i rješenja koja mogu pomoći sektorskim subjektima u ostvarivanju visokih ciljeva oko sakupljanja i prerade plastičnog otpada. Posebice se to odnosi na potrebu smanjenja stvaranja otpada, primjerice, kroz smanjenje količina ambalažne plastike, kao i na primjenu modernih tehnologija prerade i oporabe komunalne plastike.

Ovaj stručni događaj će ponuditi kvalitetnu i dinamičnu raspravu različitih dionika o aktualnom i vrlo složenom problemu, a na skupu će sudjelovati brojni stručnjaci iz akademskog miljea, kao i zainteresirani dionici iz različitih industrija. Predstavit će se ponuda širokog raspona novih tehnologija, materijala i poslovnih praksi koje mogu imati pozitivan učinak na smanjenje globalnog i lokalnog zagađenja plastikom, kao i na povećanje održivosti najrazličitijih proizvoda koji koriste plastiku.

Očekuje se kako će skup kroz zanimljiv i sadržajan program te atraktivne predavače okupiti više od 200 sudionika iz šireg nabavnog trgovačkog lanca:
– trgovce na veliko i malo, vlasnike robnih marki i marketinške stručnjake,
– stručnjake za materijale i primjenu inovacija,
– stručnjake za kružno gospodarstvo i ekološke teme,
– vladina tijela, nevladine organizacije,
– široki spektar predstavnika industrije recikliranja, uključujući sakupljače i oporabitelje,
posrednike i trgovce u poslovima s otpadom, prijevoznike otpada, reciklažna dvorišta,
proizvođače nusproizvoda te centre za ponovnu uporabu,
– važna komunalna društva koja zapravo obavljaju ključnu ulogu na samom početku procesa sakupljanja, prerade i recikliranja plastike,
– predstavnike JLS koje su nadležne za gospodarenje komunalnim otpadom na svome području.

Plastika je za sada nezamjenjiv i važan globalni proizvod!
Ona se nalazi posvuda oko nas — od pakiranja hrane do zdravstvene zaštite, dio je građevinskih materijala, namještaja, tekstila i brojnih uređaja, aparata i vozila bez kojih je nezamisliv moderan život.

Plastika je relativno noviji izum u ljudskoj povijesti, ali su je njezina svestranost i niski troškovi proizvodnje učinili jednim od najkorištenijih materijala modernog doba. Plastični proizvodi su po završetku uporabe, nažalost, vrlo loši za okoliš, posebice ako se ne odlažu na odgovarajući način ili se ne recikliraju. Plastika je dokazano glavni onečišćivač mora i kopna, a njezina proizvodnja, kao i zbrinjavanje značajno pridonose klimatskim promjenama i povećanim emisijama u atmosferu.

PROGRAM se nalazi ovdje.
Ispunjenu PRIJAVNICU pošaljite na info@komunal.hr

Časopis Komunal
Kršnjavoga 1, 10 000 Zagreb

t +385 1 6329 111
kristina@komunal.hr
www.komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.