POSEBNA PRAVILA ZA OTPAD ZARAŽENIH I ONIH U SAMOIZOLACIJI: Osobni otpad mora se držati odvojeno!

Kako bi se širenje zaraze svelo na minimum, objavljene su i upute Stožera civilne zaštite RH za odlaganje otpada za osobe koje se nalaze u samoizolaciji.

Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (bolest COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.

Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Drugi kućni otpad može se odlagati kao i inače, stoji u preporukama Stožera.

Komentiranje nije dozvoljeno.