Pametno urbano planiranje u borbi s klimatskim promjenama. Ugroženo 100 gradova

Posljedice klimatskih promjena ogledaju se u pojavi sve češćih ekstremnih događaja poput poplava i vrućina. U tom smislu nužna je prilagodba urbanog okoliša i uvođenje dugoročnih preventivnih mjera kao bi se zadržala kvaliteta života građana. U svom izvješću Urbana prilagodba klimatskim prmjenama u Europi 2016. Europska agencija za okoliš (EEA) daje pregled socio-ekonomskih izazova s kojima se gradovi suočavaju zbog klimatskih promjena, njihovih posljedica, kao i prijedlog mjera. Najbolji bi bio širi sistemski pristup, koji uključuje planiranje s više zelenih površina, koje mogu zaržavati višak oborinske vode i rashladiti izgrađene prostore te sprečavanje gradnje u poplavnim područjima. Funkcije, infrastruktura i usluge poput opskrbe energijom i vodom te sveukupna kvaliteta života, prema izvješću, ugroženi su u 100 europskih gradova. Osim lokalnih vlasti, u proces prilagodbe uključuju se i vlade i organizacije na nacionalnoj i europskoj razini, kako bi razvile odgovarajući pravni okvir za provedbu potrebnih mjera. www.eea.europa.eu

Komentiranje nije dozvoljeno.