OBNOVA MOČVARNIH PODRUČJA U SREDNJEM PODUNAVLJU: Započeo projekt WetlandRestore

U sklopu INTERREG IPA Prekograničnog Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020., Hrvatske vode su zajedno s projektnim partnerima prijavile projekt pod nazivom „WetlandRestore – Restoration of Wetlands in Middle Danube “ za sufinanciranje EU sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta je 981.800 EUR od čega Hrvatske vode sufinanciraju s 268.800 EUR, a projektni partneri su Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javna vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Javna ustanova agencija za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije.

Projekt je prihvaćen od strane Upravljačkog tijela, te je potpisan Ugovor o subvenciji između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i vodećeg partnera Pokret gorana Sremske Mitrovice, a trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekt „WetlandRestore“ je prvi primjer prekogranične suradnje na obnovi močvarnih područja i integriranom upravljanju močvarama na ovom području. Planirana je obnova staništa razvijanjem i demonstriranjem inovativnih rješenja za poboljšanje stanja i očuvanja močvarnih područja i njihove sposobnosti pružanja usluga ekosustava društvu.

Projekt će ponuditi rješenja kako prevladati različite sektorske pristupe u upravljanju močvarnim područjima i tako postići održivo očuvanje važnog europskog ekosustava. Prikazat će se primjena najbolje prakse kako se potrebe upravljanja vodama mogu povezati s potrebama očuvanja prirode i kako obje mogu dovesti do održivog upravljanja vodnim ekosustavima.

Komentiranje nije dozvoljeno.