Objavljene smjernice Europske komisije za stvaranje energije iz otpada! Prednost recikliranju i oprez oko spaljivanja

Godinu dana nakon donošenja Paketa o kružnoj ekonomiji, Europska komisija poduzela je daljnje provedbene mjere uspostavom platforme za financiranje u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), kako bi povezala ulagače i inovatore. U tom smislu Komisija je upravo izdala smjernice državama članicama o stvaranju energije iz otpada i predložila ciljano poboljšanje zakonodavstva o određenim opasnim tvarima u električnoj i elektroničkoj opremi. Objavljenom Komunikacijom Komisije o ulozi procesa stvaranja energije iz otpada od 26. 01. 2017., Komisija poziva  i upozorava države članice  da prilikom planiranja budućih investicija u proizvodnju energije iz otpada  “waste-to-energy”,  kao i prilikom određivanja kapaciteta, donošenja i revizije  nacionalnih planova gospodarenja otpadom uzmu u obzir rizike takvih ulaganja i usklade ih s ciljevima  cirkularne ekonomije. Komisija ostaje predana i dalje će  nastaviti osigurati  da se u području “waste- to- energy”  da  prednost tehnologijama za recikliranje.  Komisija također kod  financiranja projekata iz EU fondova i drugih javnih financijskih potpora, u skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom,  daje podršku i prioritet prevenciji, ponovnoj upotrebi, odvojenom prikupljanju i recikliranju. Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec pozdravlja takav pristup Komisije i poziva na daljnji konsenzus svih aktera na europskom i nacionalnoj razini. Pitanja emisija, zagađenja i općenito pristup okolišu važan je europski prioritet te zaslužuje daljnja usklađivanja i više koordinacije, rekao je Škrlec za Komunal. Više informacija ovdje.

Komentiranje nije dozvoljeno.