NOVA REGULATIVA: Od Nove godine obavezno odvojeno sakupljanje otpada

Na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine Vlada RH usvojila je Uredbu o komunalnom otpadu. Uredbom, koja stupa na snagu 1. studenog, uvodi se obaveza odvojenog prikupljanja otpada te se regulira sustav naplate. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu, ispred svake kuće i zgrade morala bi biti po tri spremnika – za miješani, biorazgradivi i reciklabilni otpad, dok će spremnici za ostali komunalni otpad biti na zelenim otocima.

Vlasnici kuća te stanova u zgradama odabrat će volumen spremnika i broj mjesečnih odvoženja otpada. Također, korisnici će moći otpad odvoziti u reciklažna dvorišta sami, bez naknade, a o tome će se voditi evidencija te će biti stimulirani nižim računima za odvoženje otpada. Cijenu odvoza činit će fiksni i varijabilni dio, a ovisit će o stalnim troškovima komunalnih tvrtki te količini otpada.

Isti dan usvojena je Odluka o implementaciji PGO, kojom se dodatno razrađuju mjere definirane samim planom, kako bi se u što kraćem roku dostigli ciljevi i obveze RH do 2020. Hrvatska mora brzo razvijati sustav odvojenog prikupljanja otpada, ponovnu uporabu, recikliranje i sve ostale mjere za razvoj resursno učinkovitog sustava.

Komentiranje nije dozvoljeno.