NAJAVA KONFERENCIJE – VODA 2019 (12.7.2019., hotel Westin, Zagreb)

Hrvatska javnost nije svjesna važnosti vodnih resursa!

Voda predstavlja veliki resurs te simbolizira važan alat za rješavanje najvažnijih društvenih, političkih, ekoloških i gospodarskih izazova na svijetu. Postizanje europskih ciljeva održivog razvoja je nesumnjivi imperativ za hrvatsko društvo koje treba dodatno prepoznati vrijednost vode i izgraditi pametno okruženje s učinkovitom komunalnom infrastrukturom, koja će valorizirati vodne resurse te ograničiti gubitke i onečišćenje voda. Kako bi se to postiglo Hrvatskoj su potrebne najbolje EU prakse, odnosno neodložna primjena tehnoloških inovacija, uključujući jačanje kapaciteta povlačenja EU sredstava, iako postoje i vrlo dobri slučajevi jačanja i prilagodbe vodne infrastrukture u Hrvatskoj pa u nekim sredinama ne zaostaju za europskim standardima pružanja vodnih usluga.

Hrvatska je per capita najbogatija EU zemlja

Prema zalihama vode od 27.000 m3 po svakom stanovniku Hrvatska zauzima prvo mjesto u EU, ispred skandinavskih zemalja. Voda u svijetu čini ključnu prevagu u slučajevima okončanja siromaštva, pri zaštiti planeta te podrazumijeva osiguranje preduvjeta za daljnji održiv razvoj. U RH važnost vode još uvijek nije široko shvaćena, unatoč njezinoj krucijalnoj važnosti.

Grupacija voda zabrinuta zbog dinamike i realizacije EU projekata

Središnja sektorska udruga, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije – HGVIK već duže vrijeme upozorava kako je potrebno uvažiti nove okolnosti oko korištenja EU sredstava u vodnom sektoru. Nisu odgovorne samo komunalne tvrtke za usporavanje povlačenja europskog novca nego treba žurno uključiti  sva nadležna tijela u aktualizaciju ovog ključnog sektorskog izazova. Nakon sedam godina različitih iskustva i intenzivnih izmjena potrebno je revidirati većinu procedura, jer će inzistiranje na postojećim procedurama ugroziti većinu projekata s tendencijom prevaljivanja troškova korekcija na krajnje potrošače.

Prečesto se mijenjala nadležnost državnih tijela

Radi se o jednom od ključnih područja za RH, jer usklađivanje stanja zaštite voda sa EU pravnom stečevinom u razdoblju 2013.-2023. ima vrijednost od oko 4,5 mlrd. EUR. Od 2012. krenulo se vrlo ambiciozno i odobreni su projekti temeljem tada važećeg Zakona i uputa tada nadležnih tijela za EU fondove. Problem je što se prečesto mijenjala nadležnost tijela a pravila su postajala sve stroža i proizvodila su više obaveza za aplikante, odnosno za komunalne tvrtke, ističe Ivan Jukić, predsjednik Grupacije. Problem se pogoršao kada je Europska komisija 2018. dala novo pismo s preporukama koje su pogodile tvrtke koje su radile prema starim pravilima. Pojavile su se retroaktivne financijske korekcije po projektima od 5-25%, za što tvrtke nemaju rješenje, budući da su radile po uputama provedbenih tijela, zaključuje Jukić.

Vraćanje novca u Bruxelles?

HGVIK upozorava i na potrebu postizanje indikatora uspješnosti projekta, jer oni koji to neće zadovoljiti morat će vratiti primljena EU sredstva. Ova tema i njezine implikacije biti će u programskom središtu skore konferencije VODE 2019, a tvrtka Hrvatske vode je važan partner, jer će i ove godine stručnjaci Hrvatskih voda imati zapaženo sudjelovanje u programu skupa što potvrđuje kontinuitet suradnje i spremnost Voda da sudjeluju u stručnim raspravama o otvorenim pitanjima te da iznose prijedloge za poboljšanje stanja u sektoru.

Hrvatske vode su važan partner komunalnim tvrtkama

Kao posredničko tijelo razine 2 u okviru EU programa za ulaganja u vodni sektor Vode su jedan od najvažnijih partnera isporučiteljima vodnih usluga. Kao partner konferencije, predstavnici Hrvatskih voda bit će nezaobilazni sugovornici u panel raspravama i zajedno s komunalnim tvrtkama, odnosno isporučiteljima vodnih usluga otvoreno će razgovarati o aktualnoj problematici, uključujući korištenje fondova EU te novi paket vodnih zakona. Ponosni smo na ono što smo učinili u sektoru voda, a isto tako moramo nastaviti ulaganja kako bismo bili ukorak s vremenom. Do 2020. godine za odvodnju i pročišćavanje na raspolaganju je 1,1 mlrd. EUR i 850 mil. EUR za vodoopskrbu, ističe generalni direktor Đuroković.

Kako smanjiti CO2 emisije u vodoopskrbi i odvodnji?

Konferencija redovito donosi niz inovacija, a ove godine će se predstaviti novi alat kojim će se postići niske razine ugljika, a osim koristi za okoliš postići će se važne uštede za komunalne tvrtke te za lokalne zajednice. Istina je, kako su mnoge komunalne tvrtke u EU zbunjene, odnosno nemaju dovoljno znanja i ne poznaju procedure kada se radi o certificiranju ili dobivanju znanja o niskougljičnom poslovanju. Nova internetska platforma će ocjenjivati i pratiti cjelokupno korištenje ugljika i vode u poslovnim aktivnostima komunalnih tvrtki. Nedavno istraživanje u Velikoj Britaniji otkriva kako 61% rukovoditelja u komunalnim tvrtkama uopće nema jasnu sliku o tome kako kroz poslovanje smanjiti emisije CO2.

Vode su sve zanimljivije globalnim medijima, koji traže financijsku podršku od čitatelja

Sve više globalnih medija osim dnevnih tema prati ključna pitanja našeg vremena, poput eskalacije klime, nestašice vode, zagađenja staništa, klimatskih katastrofa a bave se i problematikom izumiranja vrsta te praćenjem utjecaja novih tehnologija na naše živote. Možemo zaključiti kako izvještaji o klimi, okolišu i stanju voda postaju prioritet za mnoge medije. Britanski Guardian, lijevo orijentiran medij redovito problematizira ovo tematsko područje, te upravo kreće sa serijom članaka o kemijskim zagađenjima u SAD-u. Pozivaju čitatelje na uplatu financijskih priloga, kako bi se omogućilo da se novinarstvo oslobodi od komercijalne i političke pristranosti, odnosno da se zakloni od utjecaja milijardera, vlasnika globalnih kompanija, ulagača i dioničara.

Bruxelles promovira uspješne vodne laboratorije

Atlas vodnih laboratorija je ključni alat kojim središnja europska udruga za vode Water Europe želi pridonijeti provedbi europske vizije o vodi pod nazivom „Vrijednost vode“. Cilj je promovirati sustavne inovacije u vodnim sustavima, a iste su nužne i neophodno potrebne kako bi se postigle društvene, okolišne i ekonomske koristi vode. Water-oriented Living Labs predstavlja novu mrežu i kartografiju, odnosno kategorizaciju europskih te svjetskih laboratorija u području voda. U 24 europske zemlje identificirano je više od 200 ustanova za istraživanje i razvoj vode, a 105 laboratorija je zadovoljilo kriterije procjene za Living Labs, koje je izradio Water Europe. Sve su veći izazovi s gospodarenjem vodama te s zdravstvenom ispravnošću, stoga se u europskoj udruzi u Bruxellesu promovira i rad terenskih laboratorija, gdje se mogu razviti, testirati i potvrditi različite kombinacije praktičnih i znanstvenih rješenja.

Konferencija: Digitalizacija vodnog gospodarstva, održat će se u petak, 12.7.2019., s početkom u 10.30 sati.

Izjave za medije s početkom u 10.15 sati ispred Kristalne dvorane hotela Westin (prizemlje) će dati:
– doc.dr.sc. Olivera Majić, Grad Zagreb, zamjenica gradonačelnika
Zoran Đuroković, Hrvatske vode, generalni direktor
Ivan Jukić, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, predsjednik
Tomislav Sokol, Europski parlament, zastupnik
– dr.sc. Mario Šiljeg, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, državni tajnik

Komentiranje nije dozvoljeno.