NAJAVA KONFERENCIJE O VODAMA: Kako do EU sredstava za vodoopskrbu i odvodnju?

U Zagrebu će se 8.9.2017. održati konferencija o vodno-komunalnoj infrastrukturi, koja će, prema trenutnim najavama, okupiti preko 250 sudionika iz Hrvatske, susjednih zemalja i Europske unije. Bilježi se dobar odaziv isporučitelja vodnih usluga, nadležnih institucija, dobavljača i distributera opreme te okolišnih stručnjaka. Sve to potvrđuje kako je tema vodnih usluga visoko na ljestvici prioriteta, ne samo EU administracije nego i lokalnih aktera u Hrvatskoj, koji ubrzano rade na dostizanju ciljeva europskih direktiva. Za zemlje u pridruživanju tema vodoopskrbe i infrastrukture je jedan od prioriteta, a na skupu će u fokusu biti zakonska legislativa te najbolje europske prakse u vodoopskrbi i odvodnji, kao i razlike u organizaciji vodno-komunalnih usluga ruralnih i urbanih sredina, javna nabava i nove tehnologije. Zainteresirani subjekti mogu još uvijek prijaviti predavanje ili predstaviti svoje proizvode i usluge, posebice u dijelu inovativnih rješenja. Prijaviti se možete ovdje, a za više informacija posjetite web stranicu ili kontaktirajte: info@komunal.hr ili +385 1 6329 115.

Komentiranje nije dozvoljeno.