Ljubljana europski lider u gospodarenju otpadom! Za uspjeh su zaslužni i građani

U sjedištu Europske komisije u petak se održala EU konferencija o sortiranju otpada u kružnoj ekonomiji (CE). Tranzicija u CE morat će involvirati sve subjekte: nacionalne vlade, poslovni svijet, civilno društvo i na kraju građane, od kojih će se zahtijevati velike promijene u načinu ophođenja s otpadom, prilagodba poslovanja, korištenje novih tehnologija i dodatnu edukaciju o ovoj važnoj temi. Na Konferenciji koju je organizirao DG Environment i na kojoj su osim 150 sudionika iz svih zemalja članica EU sudjelovali i predstavnci časopisa Komunal, od više predavača istaknut je relevantan primjer i statistike koje potvrđuju načela primjene CE u gradu Ljubljani. Ostvareni rezultati su značajni na svjetskoj razini, jer je već postignuto odvajanje otpada u udjelu preko 70 posto ukupnog komunalnog otpada, a također imaju i najveći udio recikliranog otpada. Sve to slovensku prijestolnicu ističe kao jedan od najboljih okolišnih i komunalnih primjera u EU, a kao dokaz tome, Ljubljani je dodijeljena European Green Capital Award 2016 u Copenhagenu. Za uspjeh Ljubljane, zaslužni su svi naši građani koji su jako precizni u odvajanju otpada i maksimalno su predani toj misiji, pa su im Grad i Snaga kao nagradu već dvije godine ”oprostili” jednu mjesčnu ratu usluga, istaknuo je u zgradi Europske komisije direktor komunalnog društva Snaga Ljubljana Janko Kramžar.

Komentiranje nije dozvoljeno.