KREĆU RADOVI NA RIJEČKOJ AGLOMERACIJI: Ukupna vrijednost projekta je 1,7 milijardi kuna!

U prostorijama Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Prva grupa radova započet će na zapadnom dijelu Rijeke i odnosi se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava, a rok za dovršetak je 36 mjeseci. Vrijednost radova iznosi oko 215 milijuna kuna, a predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s područja aglomeracije odvoditi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti te optimizacija postojećeg sustava izgradnjom objekata odvodnje u vidu retencija i kišnih preljeva. Uz izgradnju sustava odvodnje, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda.

Dodajmo kako je ukupno ovim projektom, jednim od najvećih u RH, predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

„Pred nama i stanovnicima s područja aglomeracije Rijeka predstoji intenzivno razdoblje opsežnih i visokovrijednih ulaganja u izgradnju vodno-komunalne infrastrukture“, istaknuo je direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini i dodao kako ga iznimno veseli što će se provedbom ovog projekta unaprijediti kvaliteta pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard korisnika.

Građani će detalje o izvođenju radova moći pratiti putem medija, a posebice putem GIS web aplikacije na internetskim stranicama KD Vodovod i kanalizacija. Podaci na aplikaciji bit će ažurirani sukladno izmjenama na gradilištima, a pokrivat će lokacije izvođenja radova, datume i rokove izvođenja te prometna rješenja.

Komentiranje nije dozvoljeno.