KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U FOKUSU UN-a: Klimatske promjene su pogubne za tlo i poljoprivredu

Sprečavanje globalnog zagrijavanja moguće je samo smanjenjem emisija iz apsolutno svih sektora, uključujući i one vezane uz zemljišta i uzgoj hrane – zaključak je UN-ova međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC-a).

Izvješće je pokazalo da bolje upravljanje zemljištem može značajno doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, ali to nije jedino rješenje za drastične promjene klime koje na nekim dijelovima planeta već narušavaju bio-raznolikost.

Smanjenje stakleničkih plinova u cilju smanjenja globalnog zagrijavanja morat će se dogoditi u svim sektorima, kroz okolišne politike, održivu energetiku te kroz resursno intenzivne industrije poput poljoprivrede. Ipak, UN ističe kako su tlo i zemlja kritični strateški resursi, jer zemlja mora biti plodna kako bi se mogla proizvoditi hrana. Ključni fokus novih globalnih politika treba biti na održivosti te na prevenciji propadanja i boljem i pametnijem korištenju poljoprivrednih površina.

Komentiranje nije dozvoljeno.