KLIMA U FOKUSU: Dodijeljeno 4,45 mil. EUR za istraživanje klimatskih promjena

Više od 33 mil. KN bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ dodijeljeno je za realizaciju znanstvenih projekata u sklopu kojih će se istraživati mjere koje mogu dovesti do prilagodbe klimatskim promjenama.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko sufinanciranje projekata koji imaju za cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.

Klimatske promjene su izazov za cijelo čovječanstvo. Stoga ne čudi da je Europska unija donijela dokument koji od Europe treba stvoriti klimatski neutralan kontinent. U tom smislu već sada imamo znanstveni i politički konsenzus da ulaganja u mjere prilagodbe klimatskim promjenama danas, smanjuju trošak saniranja mogućih šteta u budućnosti – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Ugovore je dobilo šest zagrebačkih fakulteta: Fakultete elektrotehnike i računarstva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Agronomski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet te Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zadru i Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Institut Ruđer Bošković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će za ove odabrane projekte osigurati još i nacionalno financiranje u vrijednosti od 15% prihvatljivih troškova, odnosno dodatnih 5 mil. KN.  – Svima nam je u cilju da se projekti što uspješnije realiziraju te ćemo našim savjetima o EU procedurama i načinu provedbe pomoći korisnicima da u konačnici u što većoj mjeri uspijete povući sva ugovorena sredstva –  rekla je zamjenica direktora Fonda.

Komentiranje nije dozvoljeno.