KAKO DO PAMETNIH GRADOVA? InfoDom Grupa pruža usluge digitalizacije gradova!

Kompletna usluga digitalizacije gradova i uvođenja pametnih rješenja podrazumijeva izradu Smart City Strategija, razvoj digitalnih usluga i pametnih rješenja, dizajn BPM repozitorija procesa te općenito digitalizaciju sveukupnog poslovanja. Uz primjenu tehnologija principala poput IBM-a, Oracle-a i Microsoft-a, InfoDom Grupa uvodi i CRM i ERP rješenja tvrtke Odoo zasnovanoj na open source tehnologiji.

Zbog navedenog, tvrtka je postala nezaobilazan partner mnogobrojnim gradovima i komunalnim poduzećima u njihovom vlasništvu, posebno tvrtkama koje teže unapređenju i digitalizaciji usluga koristeći suvremene tehnologije. Cilj je pomoći gradovima u realizaciji projekata kojima se poboljšava kvaliteta života i unaprjeđuje gospodarstvo u uvjetima održivog razvoja, što je i definirano strateškim dokumentima.

Transparentna gradska uprava podrazumijeva pametnu upravu, budući da se korištenjem navedenih informatičkih i digitalnih rješenja potiče maksimalna uključenost građana u donošenje odluka, njihova bolja informiranost, smanjuje se administrativno opterećenje građana i same uprave kroz razvoj e-usluga te kontinuirano povećanje razine znanja, sposobnosti i inovativnosti gradskih vlasti. Važne reference InfoDom Grupe odnose se na upravljanje pametnim županijama te digitalnu transformaciju poslovanja za mnoge gradove. Više na: www.infodom.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.