IZMJENE ZAKONA O KONCESIJAMA: Sabor više ne može staviti veto na strateške koncesije

Krajem rujna Hrvatski sabor je uskladio Zakon o koncesijama s europskom direktivom. Zakon je izglasan po hitnom postupku kako bi se otklonile manjkavosti na koje je ukazala Europska komisija.

Tako je promijenjena definicija gospodarskog subjekta koja će sada podrazumijevati fizičku ili pravnu osobu, uključujući podružnicu, ili javnopravno tijelo ili zajednicu tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Uvedena je i zabrana davanja koncesija u području obrane i sigurnosti, a preciznije su određeni i razlozi isključenja gospodarskog subjekta, odnosno slučajevi kada će davatelj koncesije moći isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije.

Preciziraju se mogućnosti za izmjenu ugovora o koncesiji na način da se briše mogućnost da Hrvatski sabor može zahtijevati izmjenu ugovora o koncesiji ako to zahtjeva interes Republike Hrvatske. Naime, dosadašnjim zakonskim uređenjem u području koncesija već je propisano da Hrvatski sabor može izmijeniti ugovor o koncesiji kada se utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje.

Izvršene su i manje intervencije vezane uz mogućnost podugovaranja, koje je propisano liberalnije tako da uvjeti za podugovaranje više nisu zakonski propisani, već su prepušteni slobodnim tržišnim uvjetima. Navedene zakonske izmjene naišle su na žestoke kritike oporbe, koja je ustvrdila da se iza usklađenja s europskim preporukama krije liberalizacija sustava koncesija i razvlašćuje Hrvatski sabor da odlučuje o ukidanju dugoročnih koncesija koje nisu u javnom interesu.

Komentiranje nije dozvoljeno.