IZGRADNJA NOVOG GROBLJA NA HVARU: Država darovala 40 ha zemljišta za različite namjene

Nakon dugotrajnih priprema, predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za groblje Kruvenica koje će se graditi u gradu Hvaru, kao odgovor na dugogodišnji problem prekapacitiranosti postojećeg hvarskog groblja. Izdavanje građevinske dozvole prijelomna je faza u realizaciji ovog važnog projekta za otočane koji više nisu imali mogućnost kupnje grobnih mjesta na postojećim lokacijama u Hvaru.

Za pokretanje postupka bilo je potrebno otkupiti dio zemljišta u privatnom vlasništvu, a značajan poticaj dala je i Vlada RH darovanjem dijela nekretnine. Procijenjena vrijednost preko 400.000 darovanih kvadrata iznosi 94 mil. KN, a osim za izgradnju groblja, koristit će se u svrhu provođenja programa društveno poticane stanogradnje, izgradnje sportsko-rekreacijskog centra i izgradnje heliodroma u Hvaru.

Ovo je veliki korak u realizaciji projekta novog gradskog groblja “Kruvenica” koji je u pripremi već godinama. Kako prekapacitiranost postojećeg groblja predstavlja veliki infrastrukturni problem u gradu, optimistično krećemo u sljedeću fazu realizacije ovog kapitalnog projekta, s obzirom da su ostvareni svi preduvjeti za ishođenje građevinske dozvole – rekao je gradonačelnik Hvara Rikardo Novak.

Komentiranje nije dozvoljeno.