Investicije na grobljima u Karlovcu

Direktor gradske tvrtke “Zelenilo” Stjepan Turković najavio je ozbiljne investicije u ovoj godini. Jedno od većih ulaganja te gradske tvrtke je uređenje ograde na
rimokatoličkom groblju Dubovac. Projektna dokumentacija i troškovnik su gotovi, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Na južnom dijelu groblja Jamadol u planu je rekonstrukcija postojeće ograde, a nova će ograda biti betonsko-kovana. To je ograda na ulazu u groblje, a trebala bi biti gotova do 1. studenog. Na groblju Dubovac krenut ćemo s rekonstrukcijom centralne staze. Zamisao je da idemo s jednom drenažom, odvodnju bismo spojili na kanalizaciju prema parkiralištu na
istočnoj strani groblja. Tako da bi se s rekonstrukcijom ograde i drenažom središnje staze smanjila količina vode na groblju, koja nam stvara velike probleme kod pogreba, istaknuo je Turković. U planu nam je da ove godine saniramo krov i podove na groblju u Vukmaniću te izgradnja nove kosturnice na groblju Jamadol. Na kraju je najavljen i završetak Trga ispraćaja na groblju u Maloj Švarči.

Komentiranje nije dozvoljeno.