INOVATIVNE TEHNOLOGIJE I RJEŠENJA: Konferencija “Tehnologije za otpad i recikliranje” (Zagreb, 25.03.2022.)

U svjetlu klimatske krize sektor gospodarenja otpadom dobio je novu zadaću – maksimalno smanjiti količine odloženog otpada pomoću povećanja stopa recikliranja i ponovne upotrebe. Srećom, danas taj proces olakšava brzi razvoj modernih tehnologija, koje imaju dvostruki učinak – smanjuju količinu otpada, ali i potrebu za daljnjim crpljenjem ograničenih prirodnih resursa.

Uspješna uspostava modela kružnog gospodarenja otpadom zahtjeva upotrebu inovativnih rješenja koja mogu pomoći u svladavanju izazova na putu prema održivoj budućnosti. Iako Hrvatska ostvaruje rast u količinama odvojeno prikupljenog otpada i stopama recikliranja, taj se proces mora ubrzati. Upravo zato, konferencija Tehnologije za otpad i recikliranje u fokus stavlja mogućnosti za ubrzavanje tranzicije prema kružnom gospodarstvu.

 

Ključna pitanja:

Kako je EU povećala alternativne oblike zbrinjavanja komunalnog otpada?

Zašto je RH zadržala visoku razinu odvoza na odlagališta i nisku stopu recikliranja?

 

Ključni podaci:

Prosječni Hrvat godišnje proizvede 418 kg komunalnog otpada, odnosno 1,1 kg dnevno

Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2020. godini iznosio je 41%, dok je 2010. iznosio svega 14%.

U razdoblju od 2010. do 2020. godine udio količina komunalnog otpada izravno upućenog na oporabu povećao se sa 4% na 34%, dok se odlaganje komunalnog otpada smanjilo s 94% na 56%

 

Teme:

Sortirnice i kompostane

Reciklažna dvorišta

Drobilice

Pametni spremnici

Digitalizacija sektora gospodarenja otpadom

Novosti u svijetu komunalnih vozila i opreme

 

I dok na našoj godišnjoj konferenciji Otpad raspravljamo o široj tematici i aktualnostima u ovome sektoru, nadolazeća konferencija bavit će se isključivo tehničkim aspektima gospodarenja otpadom, uz predstavljanje inovativnih tehnologija.

 

Program:

Tehnologije za otpad i recikliranje 2022 – program

Kako se prijaviti? Ispunjenu prijavnicu pošaljite na mail info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.