INOVACIJA U OPATIJI: Dodjela besplatnih kompostera kućanstvima

Opatiji je cilj unaprijediti zbrinjavanje komunalnog otpada, te je iz tog razloga donesena odluka o dijeljenju kompostera bez naknade korisnicima koji imaju uvjete za držanje kompostera. Prirodnim procesom razlaganja organskog materijala u svrhu prerade domaćeg gnojiva smanjuje se broj pražnjenja spremnika za otpad i umanjenog iznosa na računu za uslugu sakupljanja komunalnog otpada. U svemu tome sudjelovalo je trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti na području grada Opatije – Komunalac d.o.o. Jurdani.
Kompostiranjem se rješava problem organskih otpadaka, a istovremeno nastaje kvalitetno organsko gnojivo kojim se zemlja hrani. Samim time, zemlja postaje bogatija, a biljke manje osjetljive na razne bolesti i štetočine. Najvažniji uvjeti za proces kompostiranja su zrak, vlaga i toplina, a kompostna hrpa mora biti prozračna. Osim toga, kompost će ponekad trebati zaliti, a ponekad zaštiti od oborina – ovisno o vremenskoj prognozi. Vrlo je važno vršiti kompostiranje u kontroliranim uvjetima i odgovorno zbrinjavati zeleni otpad kako ne bi došlo do truljenja i stvaranja neugodnih mirisa. Upravo iz tog razloga, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. ima pravo nadzora stvarnog korištenja dodijeljenog kompostera i pravo na oduzimanje kompostera koji se koristi u druge svrhe.
Korisnici javne usluge koji imaju uvjete za držanje kompostera mogu se prijaviti za dodjelu kompostera bez naknade, uz prikaz fotografije lokacije na kojoj planiraju postaviti komposter. Preuzimanje će se odvijati u Jurdanima 50/B – na lokaciji komunalnog društva, a postojat će i mogućnost prijevoza kompostera za korisnike. Ovakvim načinom odvajanja otpada započinje adaptacija građana na obvezu odvajanja biootpada iz miješanog komunalnog otpada koja stupa na snagu 2023. godine.
Zahtjev za dodjelu kompostera može se podnijeti putem ankete o zainteresiranosti za kompostiranje korisnika s područja grada Opatije i Općine Matulji na www.komunalac-opatija.hr, slanjem zahtjeva putem e-mail adrese info@komunalac-opatija.hr, te poštom na adresu Komunalac d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani. Sačuvajte najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada i potaknite suradnju čovjeka i okoliša u kojoj su svi na dobitku.

Komentiranje nije dozvoljeno.