I DALJE PREVIŠE OTPADA ODVOZIMO NA ODLAGALIŠTA: Nismo dostigli zacrtane ciljeve

Na kraju 2020. godine u RH je bilo ukupno 93 aktivnih odlagališta otpada te 228 zatvorenih lokacija odlagališta otpada, pokazuju novi podaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupno odložena količina svih vrsta otpada na 93 aktivna odlagališta (od kojih se na 84 odlagališta odlagao komunalni otpad, a na devet odlagališta isključivo proizvodni otpad) u 2020. godini iznosila je 1.451.749 tonu, što je 10,1% manje nego u 2019. godini kada je odloženo 1.615.571 tona. Najviše ukupno odloženog otpada prijavljeno je u Zadarskoj županiji (334.071 tona), Gradu Zagrebu (206.624 tona) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (181.170 tona).

Podaci pokazuju i kako nije postignut propisani cilj smanjenja godišnjeg odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada do 31. prosinca 2020. godine na najviše 264.661 tona, odnosno 35% mase biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini, već je premašen za 331.352 tona. Prema podacima za 2020. godinu, Republika Hrvatska je sada na otprilike 79% mase biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini.

Od ukupnog broja aktivnih odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad (84 odlagališta) pripremu sanacije prijavilo je 18 odlagališta, sanacija je bila u tijeku na 28 odlagališta, a status saniranih ima ukupno 37 odlagališta. Od ukupnog broja aktivnih odlagališta na koja se odlagao isključivo proizvodni otpad (9 odlagališta), pripremu sanacije prijavila su četiri odlagališta, sanacija je bila u tijeku na jednom odlagalištu, dok je na četiri odlagališta završena sanacija.

Prema prikupljenim podacima, od 2005. do kraja 2020. godine, ukupno je zatvoreno 228 službenih odlagališta. Od ukupnog broja zatvorenih odlagališta, krajem 2020. godine na 57 odlagališta sanacija je bila u pripremi, u tijeku je bila na 15 odlagališta, dok je na 156 završila.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.