HRVATSKE VODE AKTIVNE U DALMACIJI: Metkoviću 60 mil. EUR za smanjenje gubitaka i infrastrukturu

Nakon nedavne turneje najviših vladinih dužnosnika u dalmatinskom zaleđu, kojom prilikom su u središtu zanimanja bili projekti komunalne infrastrukture, novi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju za aglomeraciju Metković potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković,  gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan te Filip Dominiković ispred korisnika bespovratnih sredstava tvrtke Metković d.o.o.

Financijska sredstva za ovaj projekt dodijeljena su putem EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za projekte voda, a raspodijeljena su na bespovratna sredstva i nacionalnu komponentu, od čega je vrijednost bespovratnih sredstava 34 mil. EUR. Cilj ovog projekta je postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 89%, odnosno spojiti čak 14.760 stanovnika na novoizgrađeni sustav javne odvodnje te rekonstrukcija 11,8 km vodoopskrbnih cjevovoda, dogradnja 5,5 km vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje 1.340 kućnih priključaka. Procijenjeno trajanje provedbe projekta je do kraja 2022. godine. Ključna nastojanja svih dionika u ovom projektu odnose se i na potrebu smanjenja gubitaka u vodoopskrbi Metkovića sa sadašnjih 58,3%, na vrlo optimističnih 22,7%.

Komentiranje nije dozvoljeno.