Gubici vode u Sarajevu

Već nekoliko godina građani Sarajeva suočeni su s problemom nedostatka vode te su redukcije postale redovna pojava. S druge strane, vodovodna mreža grada je zastarjela i ostvaruje velike gubitke koji su u stalnom porastu.

Na sastanku vodstva javne tvrtke Vodovod i kanalizacija (ViK) te političkih
dužnosnika, koji se održao polovicom travnja, raspravljalo se o postojećim problemima kao i prijedlogu da redukcije budu pomaknute jedan sat kasnije. Naime, sarajevski sustav vodoopskrbe je kompleksan zbog konfiguracije terena i zahtijeva formiranje posebnih zona kojih trenutno ima 55, a problemi se trenutno pojavljuju u pet zona. Plan tvrtke da uz pomoć kredita EBRD -a u iznosu od 30 mil. EUR rekonstruira
vodovodnu mrežu je propao jer je financijska situacija sarajevskog ViK-a
već godinama vrlo teška. Najavljeni su novi razgovori o mogućnostima kreditiranja jer su ta sredstva neophodna za ulaganja u
komunalnu infrastrukturu grada.

Komentiranje nije dozvoljeno.