GRAD BEČ DIJELI VAUČERE ZA POPRAVAK UREĐAJA: Inicijativom se pozitivno djeluje na okoliš i smanjuje količina otpada

U rujnu ove godine u Beču je pokrenuta inicijativa kojom se nastoji spriječiti stvaranje dodatnog otpada i na taj način doprinijeti očuvanju okoliša. Grad Beč uveo je tzv. vaučere za popravke kojima se iznos popravka umanjuje za 50%, odnosno za do najviše 100 EUR. Vaučeri također pokrivaju troškove procjene kvara u visini od 45 EUR, čak i ako se ispostavi da se nešto ne isplati popravljati.

Inicijativa je nadmašila očekivanja pa je tako do sada preuzeto više od 10.000 vaučera, a popravljeno je 5.400 uređaja. Time je emisija CO2 smanjena za oko 130 tona, a pomoglo se i servisima za popravke koji su također pogođeni krizom.

Vaučeri vrijede za gotovo sve vrste popravaka, a mogu se iskoristiti do kraja godine isključivo u servisima koji su uključeni u Bečku mrežu servisa za popravke („Reparaturnetzwerk Wien“), a koji sudjeluju u ovoj inicijativi.

Bečani su vaučere dosad najčešće koristili za popravke električnih i elektroničkih uređaja kao što su mobiteli i tableti. No zahvaljujući ovoj inicijativi i brojni bicikli, satovi, odjevni predmeti i komadi namještaja dobili su drugu priliku. Inicijativa će trajati tri godine, a bečka gradska uprava zbog velikog interesa namjerava postupno proširiti ponudu.

Komentiranje nije dozvoljeno.