Europske lokalne vlasti podržavaju pariški sporazum! Slijedi smanjenje fosilnih goriva

ICLEI, međunarodno udruženje lokalnih i regionalnih vlasti koje djeluje u Bruxelles-u, podržava nastojanja da se unaprijedi održivi razvoj. U Parizu je gotovo 200 država postiglo povijesni sporazum u klimatskim pregovorima. Sporazumom se nastoji zadržati globalno zatopljenje na razini ispod 2 °C te nastaviti napore kako bi se dugoročni rast temperature ograničio do 1,5 °C. Da bi se navedeni dugoročni cilj ostvario, države su se složile da će postaviti ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova za petogodišnja razdoblja, počevši od 2020. godine. Donekle su izuzete slabo razvijene i države u razvoju, obzirom da moraju obuzdati rast emisije stakleničkih plinova. Sporazumom se osigurava tehnička i financijska pomoć razvijenih država nerazvijenijima, a ostavlja se i prostor za sudjelovanje u financijskoj pomoći na dobrovoljnoj osnovi. ICLEI smatra da će proces odgovornosti i revizije ciljeva očuvati male i otočne države od posljedica globalnog zatopljenja kojeg same nisu uzrokovale. Također, pozdravljaju odluku da se nerazvijenima dozvoli povećanje emisije stakleničkih plinova. Unatoč sve većem prelasku urbanih okoliša prema potpunoj upotrebi održivih izvora energije, fosilna goriva se i dalje obilno koriste. ICLEI očekuje snažniju reakciju nacionalnih vlada i njihovo usmjeravanje industrije i privatnog sektora prema zelenoj energiji.

Komentiranje nije dozvoljeno.