Europska komisija objavila novi indeks kvalitete zraka u Europi

Ova nova internetska usluga omogućava korisnicima provjeru trenutne kvalitete zraka u gradovima i regijama diljem Europe, a popraćena je novim informativnim listovima premadržavama, koji pružaju ažurirane informacije o kvaliteti zraka. Indeks kvalitete zraka u Europi pruža informacije o trenutnoj situaciji u pogledu kvalitete zraka na temelju mjerenja iz više od 2.000 postaja diljem Europe.Indeks se sastoji od interaktivne karte koja prikazuje lokalnu kvalitetu zraka na razini postaje, baziranu na temelju mjerenja pet ključnih onečišćujućih tvari koje štete zdravlju ljudi i okolišu: lebdeće čestice (PM2.5 i PM10), prizemni ozon (O3), dušikov dioksid (NO2) i sumporov dioksid (SO2).Korisnici mogu uvećati kartu ili pretražiti bilo koji grad ili regiju u Europi kako bi provjerili ukupnu kvalitetu zraka i mjerenja prema ključnoj onečišćujućoj tvari. Indeks prikazuje ukupnu ocjenu svake postaje za praćenje na karti označene obojenom točkom, koja odgovara najlošijoj ocjeni za bilo koju od pet onečišćujućih tvari.Karmenu Vella, povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo istaknuo je prilikom predstavljanja Indeksa: „Zagađenje zraka nevidljivi je ubojica; stoga je indeks kvalitete zraka potreban kako bi se građani EU mogli informirati o stanju zraka koji udišu u vlastitom susjedstvu. Surađujemo s gradovima, regijama, državama i industrijom kako bismo riješili problem izvora onečišćenja, a uglavnom se radi o mješavini onečišćujućih tvari koja dolazi iz tvornica, domova i polja, a ne samo iz prometa. Svi moramo surađivati kako bismo poboljšali kvalitetu zraka.” Većina stanovnika europskih gradova je još uvijek izložena razinama onečišćenja zraka koje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra štetnim. Najštetnija onečišćujuća tvar, sitne lebdeće čestice, prouzročila je 2014. prijevremenu smrt otprilike 400.000 Europljana. Onečišćenje zraka ima i važan učinak na gospodarstvo jer povećava troškove liječenja, smanjuje produktivnost radnika i šteti tlu, usjevima, šumama, jezerima i rijekama. Cestovni promet, poljoprivreda, elektrane, industrija i kućanstva najviše doprinose emisijama onečišćujućih tvari u Europi, navodi se u najnovijem EU izvješću.

Komentiranje nije dozvoljeno.