EU PAKET O OTPADU: Države članice odobrile nova pravila o gospodarenju otpadom i recikliranju

Veleposlanici EU-a odobrili su krajem veljače privremeni sporazum o četiri zakonska prijedloga paketa o otpadu koji je postignut s Europskim parlamentom 18. prosinca prošle godine.

Nova pravila uspostavljaju pravno obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima. Prema postavljenim ciljevima čak 55% komunalnog otpada do 2025. godine bi trebalo biti pripremljeno za ponovnu upotrebu i recikliranje. Od 2030. godine na odlagalištima se neće smjeti prihvaćati sav otpad prikladan za reciklažu ili druge oporabe, posebno kada je riječ o komunalnom otpadu. Na samo 10% trebala bi se smanjiti količina odlaganja komunalnog otpada do 2035. godine (ili da bude manja od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada).

Države članice morat će do 1. siječnja 2025. godine uspostaviti odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada iz kućanstava te osigurati odvojeno prikupljanje ili recikliranje biološkog otpada na mjestu nastajanja (npr. kod kućnog kompostiranja) do 31. prosinca 2023. godine. To je dodatak odvojenom prikupljanju koje već postoji za papir i karton, staklo, metal i plastiku. Ovaj paket također uspostavlja minimalne zahtjeve za sve sustave proširene odgovornosti proizvođača. Sveukupno gledano, očekuje se da će primjena ovih ciljeva širom EU stvoriti priliku za investiranje u nove tehnologije i tehnologije recikliranja.

Komentiranje nije dozvoljeno.