EU IZVEZLA 25,5 MILIJUNA TONA RECIKLABILNE SIROVINE: Glavna odredišta su Turska i Indija

U 2019. godini izvoz sirovina koje se mogu reciklirati, poput plastike, papira i kartona, plemenitih metala, željeza i čelika, bakra, aluminija i nikla iz zemalja članica EU-a u zemlje koje nisu članice EU-a iznosio je 25,5 milijuna tona. U odnosu na 2004., to predstavlja porast od 61% (15,8 milijuna tona).

Najviše sirovina izvezeno je 2012. godine – čak 27,3 milijuna tona. S druge strane, uvoz sirovina koje se mogu reciklirati iz zemalja koje nisu članice EU u EU lani je iznosio 8,9 milijuna tona, odnosno 32% manje u odnosu na 2004. godinu.

Turska i Indija bile su glavna odredišta za izvoz sirovina koje se mogu reciklirati, a slijede Indonezija, Kina i Egipat.

Komentiranje nije dozvoljeno.