EEA OBJAVILA IZVJEŠĆE: Poplavna područja Imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena!

Očuvanje i obnova europskih poplavnih područja mora biti jedan od prioriteta, objavila je Europska agencija za okoliš u svome izvješću. Izvješće kaže da poplavna područja imaju ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju biološke raznolikosti i voda te ublažavanju klimatskih promjena.

Bolji pristup upravljanju poplavnim područjima pomogao bi i u smanjenju kemijskog zagađenja u rijekama, jezerima i močvarama te povećao zadržavanje vode. Izvješće je pokazalo i kako su poplavna područja pod velikim pritiskom ljudskog razvoja i urbanizacije te da je tijekom posljednjih 200 godina do 90% poplavnih područja uništeno zbog strukturne zaštite od poplava, ispravljanja rijeka, korištenja poljoprivrednog zemljišta i ostalog.

Poplavna područja danas se prostiru na 7% ukupne površine Europe i na više od 30% zaštićenog Natura2000 područja. Iako su dom više zaštićenih vrsta i staništa, ona su također dom 12% europskog stanovništva. Primjerice, više od 25% stanovništva  Lihtenštajnu, BiH, Nizozemskoj i Slovačkoj živi u poplavnim područjima.

Komentiranje nije dozvoljeno.