DOLAZAK DRŽAVNE TAJNICE ZA DEMOGRAFIJU I MLADE: SDUDM radi na Strategiji demografske revitalizacije do 2031. godine

Svoje sudjelovanje na konferenciji potvrdila je i državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić. Upravo je SDUDM zadužen za izradu Strategije demografske revitalizacije do 2031. godine, a koja će obuhvatiti strateške ciljeve, kao i javne politike svih sektora koji su u uskoj interakciji i međuovisnosti s demografskom revitalizacijom RH.

Inače, SDUDM je zadužen i za praćenje i analizu demografskih trendova te predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, motiviranje mladih za ostanak u Hrvatskoj, kao i mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života.

Također, pruža potporu lokalnoj i regionalnoj samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak.

Dodajmo još i kako je do sada održano pet sastanaka Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije, a pored predstavnika SDUDM-a, čine ju i predstavnici 22 tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija i udruga.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.