Aktivna potpora Ministarstva i Fonda reciklažnim dvorištima

2 milijuna KN osigurano je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta. Na javni poziv, koji je objavljen prošli tjedan, mogu se javiti općine i gradovi kojima će dokumentacija biti sufinancirana do 80 posto, a najviše do 40 tisuća KN po pojedinom projektu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija sufinancirati izgradnju reciklažnih dvorišta, a ovom odlukom će se jedinicama lokalne samouprave koje još uvijek nisu izradile projekte pomoći i u pripremi same dokumentacije. Naime, u ovom je trenutku pripremljena potrebna dokumentacija za više od 60 projekata reciklažnih dvorišta i spremna su za izgradnju, no to je nedostatno s obzirom na ciljeve koji se žele postići u odvojenom prikupljanju otpada.

Građane treba motivirati da u što većoj mjeri odvojeno prikupljaju otpad, te im u njihovim sredinama treba omogućiti dostupnu infrastrukturu, izjavio je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, istaknuvši cilj da se odvojene korisne sirovine, poput papira, plastike, stakla, metala i ostaloga, vrate kao vrijedni resursi u proizvodnju.

Komentiranje nije dozvoljeno.