Zavrtimo otpad! Inovacija za odvojeno prikupljanje otpada u samoborskom Komunalcu

Prošli tjedan je u samoborskom Komunalcu predstavljen potpuno novi proizvod za odvojeno prikupljanje otpada, koji funkcionira po principu vrtuljka. Riječ je o platformi na kojoj su postavljene četiri posude za odvajanje otpada (posude za papir, staklo, metalnu i plastičnu ambalažu), a koje će se nalaziti u žičanim boksevima uz standardni kontejner za miješani komunalni otpad, s tim da će se boksevi moći zaključavati. Obzirom da se posude nalaze na podlozi koja se može okretati, akcija je nazvana Zavrtimo otpad! Prva dva takva boksa bit će postavljena u Gajevoj ulici u Bregani, a cilj pokretanja akcije je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i poticanje građana, posebno najmlađih generacija, na odvojeno prikupljanje otpada. Akcija Zavrtimo otpad prvenstveno se odnosi na odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim zgradama, a zainteresirani predstavnici suvlasnika koji žele ovakav proizvod ispred svojih zgrada mogu se javiti, rekao je na predstavljanju direktor Komunalca Ivica Karoglan, pohvalivši tehničku službu predvođenu djelatnikom Damirom Hržićem, koji su ideju proveli u djelo. Akcija Zavrtimo otpad krenula je anketnim ispitivanjem, koje je provedeno u svim višestambenim zgradama na području Grada Samobora, a od 360 zgrada javile su se 62 zgrade zainteresirane za odvojeno prikupljanje otpada. Suvlasnici su sami odlučivali na koji način žele odvajati otpad, tako da će pojedine zgrade dobiti posude za papir, plastiku, staklo i metal, pojedine vreće u bojama na stalku unutar svojih zgrada, a nekoliko njih, koje nemaju mogućnosti odvajanja u zajedničkim prostorima, dobit će ovakav boks www.komunalac-samobor.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.