MINISTAR FILIPOVIĆ NA VIJEĆU MINISTARA ZA OKOLIŠ: „EU ostaje na čelu borbe protiv klimatskih promjena!“

U Luksemburgu je održan redovan sastanak Vijeća za okoliš na kojem je sudjelovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Davor Filipović. Na početku sastanka usvojena je izmjena Uredbe o postojanim organskim onečišćivačima kojima se snižavaju dopuštene koncentracije opasnih tvari u otpadu što će osigurati čišće tokove sekundarnih sirovina i povećati razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Nastavi čitati →